Akfel Commodities İnternet Sitesi Hüküm ve Koşullar

Akfel Commodities İnternet Sitesi Hüküm ve Koşullar

Akfel internet sitesine ("İnternet Sitesi") (www.akfel.com) aşağıdaki Şartlara tabi olmak üzere erişim ve kullanım hakkı vermektedir.

Şartların Kabul Edilmesi

İnternet Sitesini kullanmanız halinde bu belgede belirtilen şart ve koşulların tümünü (“Şartlar”) kabul etmiş sayılacaksınız. Eğer bu belgede belirtilen Şartları tamamen veya kısmen kabul etmiyorsanız, İnternet Sitesini kullanmayı derhal sonlandırmanız gerekir.

Hakkımızdaki Bilgiler

İnternet Sitesi Akfel Commodities tarafından işletilen bir sitedir. Akfel genel merkezi İstanbul,Türkiye’de bulunan bir şirkettir ve tescil edilmiş şirket merkezi “Buyaka Blokları Poligon Cad. Kule: 1 Kat: 16, 34771 Ümraniye, İstanbul, Türkiye” dir.

Koşullara İlişkin Değişiklikler

Akfel Commodities bu Şartları dilediği zaman değiştirme, ekleme yapma veya silme hakkını saklı tutar ve bu değişiklikleri İnternet Sitesinde yayınlayacaktır. Bu nedenle bu tür değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak için İnternet Sitesini düzenli olarak ziyaret etmeniz tavsiye edilir.

İnternet Sitesine İlişkin Değişiklikler

Akfel Commodities  İnternet Sitesini zaman zaman güncelleyebilir ve içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Bununla birlikte, lütfen İnternet Sitesinde bulunan içeriğin belirli bir zamanda geçerliliğini yitirmiş olabileceğini ve Akfel Commodities ’in bunu güncellemek gibi bir yükümlülüğü bulunmadığını göz önünde bulundurun.

Akfel Commodities  İnternet Sitesinin veya içeriğinin hatasız ve noksansız olacağını garanti etmemektedir.

İnternet Sitesine Erişim

İnternet Sitesine ücretsiz olarak erişilebilir.

Akfel Commodities  İnternet Sitesinin veya içeriğinin her zaman için mevcut veya kesintisiz olacağını garanti etmemektedir. İnternet Sitesine erişime geçici bazda izin verilmektedir. Akfel Commodities önceden bildirimde bulunmaksızın İnternet Sitesi hizmetini askıya alabilir, geri çekebilir, sonlandırabilir veya bir kısmını veya tamamını değiştirebilir. Akfel Commodities İnternet Sitesine her hangi bir nedenle her hangi bir zamanda veya her hangi bir süre boyunca erişememeniz halinde size karşı her hangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.

İnternet Sitesine erişmek için gereken her tür düzenlemeyi yapmak sizin sorumluluğunuzdur.

Ayrıca, İnternet Sitesine sizin internet bağlantınız üzerinden erişen diğer tüm bireylerin bu kullanım Şartlarından ve diğer şart ve koşullardan haberdar olmalarını ve bunlara uymaları sağlamak da yine sizin sorumluluğunuzdur.

Fikri Mülkiyet Hakları

İnternet sitesine ait tasarım, isim, görsel, metin, grafik, logo ve bunlarla ilişkili düzenlemelerin tamamının mülkiyet ve lisansı Akfel Commodities ’e aittir veya bunun dışında ilgili yasa tarafından izin verildiği üzere Akfel Commodities tarafından kullanılabilir. Burada bulunan hiçbir şey size dolaylı olarak bir yetki veya başkaca bu tür maddelere yönelik lisans veya hak verdiği şeklinde yorumlanamaz.

İnternet Sitesini kullanmakla İnternet Sitesinin her hangi bir kısmını (internet sitesinde herhangi bir görsel veya video da dahil olmak üzere) önceden Akfel Commodities tarafından yazılı izin alınmadan her hangi bir ortama (diğer her tür internet sitesi dâhil – bilgisayarınızda internet sitelerini ziyaret etme sonucu tutulan kısa süreli önbellek hariç), kopyalamayacağınızı, depolamayacağınızı, dağıtmayacağınızı, aktarmayacağınızı, yeniden aktarmayacağınızı, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya kamuya açık olarak göstermeyeceğinizi kabul etmiş sayılacaksınız.

İnternet Sitesi içerisinde bulunan materyaller şahsi, kişisel, ticari olmayan kullanımınız dışında her hangi bir şekilde kopyalanmamalı, çoğaltılmamalı, yeniden yayınlanmamalı, indirilmemeli, gönderilmemeli, yayınlanmamalı veya aktarılmamalıdır. Diğer her tür kullanım Akfel Commodities ’in önceden yazılı iznini gerektirir.

İnternet Sitesini kullanmakla bu site üzerinde bulunan her hangi bir materyali uyarlamamayı, değiştirmemeyi veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapmamayı veya başka amaçlarla kullanmamayı kabul etmiş sayılacaksınız. İnternet Sitesini sadece meşru amaçlar doğrultusunda ve üçüncü tarafların bu siteyi kullanma ve bu siteden faydalanma hakkını ihlal etmeyecek veya kısıtlamayacak ya da engellemeyecek şekilde kullanabilirsiniz. Bu tür kısıtlama ve engellemeler, sınırlama olmaksızın, yasadışı olan veya başkalarını taciz eden veya başkaları üzerinde endişe veya sıkıntı yaratan ve bu site bünyesine müstehcen veya saldırgan materyallerin aktarılması şeklindeki davranışları içermektedir.

Bilgiye Güvenilmemesi

İnternet Sitesinin içeriği sadece genel bilgi amacıyla sunulmaktadır. Bu içerikler güvenmeniz tavsiye edilen bir amaca yönelik değildir. İnternet Sitesinin içeriğini baz alarak her hangi bir işlem yapmadan veya bir işlemden kaçınmadan önce bir profesyonel veya uzmanın önerisini almalısınız. İnternet Sitesinde bulunan veya İnternet Sitesi yoluyla ulaşılan içerikler Akfel Commodities için geçerli her hangi bir yargı yetkisi altında kurum ve teminat yönetmeliği içerisinde açıklanan bilgilerin değiştirilmesi, nitelendirilmesi, ekleme yapılması veya tadil edilmesi amacına yönelik değildir ve yatırım kararları alma amacıyla kullanılmamalıdır. İnternet Sitesi üzerinde bulunan veya İnternet Sitesi aracılığıyla kullanıma sunulan içerikler her hangi bir yargı yetkisi altında bir talep veya teminat teklifi oluşturmaz.

Akfel Commodities her ne kadar İnternet Sitesi üzerindeki bilgileri güncelleme konusunda makul gayreti gösteriyor olsa da, Akfel Commodities İnternet Sitesi üzerindeki bilgilerin doğru, tam veya güncel olduğu yönünde sarahaten (açıkça) veya ima yoluyla her hangi bir beyan, garanti veya teminat vermemektedir.

Virüsler

Akfel Commodities İnternet Sitesinin güvenli olacağını veya hata ya da virüs içermeyeceğini garanti etmemektedir. İnternet Sitesine erişebilmek için kendi bilişim teknolojinizi, bilgisayar programlarını ve platformu yapılandırmak sizin sorumluluğunuzdur. Kendi virüsten korunma yazılımınızı kullanmanız gerekir.

İnternet Sitesini kasten virüs, truva, solucan, yazılım bombası veya kötü niyetli ya da teknolojik olarak zararlı başka her hangi bir materyal bulaştırmak suretiyle amacı dışında kullanmamalısınız. İnternet Sitesine, İnternet Sitesinin depolandığı sunucuya veya İnternet Sitesine bağlı başka her hangi bir sunucuya, bilgisayara veya veri tabanına izinsiz yetkisiz erişim sağlamaya çalışmamalısınız. Bir hizmeti engelleme saldırısı veya dağıtılmış hizmeti engelleme saldırısı aracılığıyla İnternet Sitesine saldırmamalısınız. Bu hükmü ihlal etmeniz halinde, ilgili yasalar uyarınca ceza gerektiren bir suç işlemiş sayılacaksınız. Akfel Commodities bu tür ihlalleri emniyet yetkililerine bildirecek ve Akfel Commodities kimliğinizi kendilerine ifşa ederek bu yetkililerle işbirliği yapacaktır. Bu tür bir ihlal durumunda, İnternet Sitesini kullanma hakkınıza derhal son verilecektir.

İnternet Sitesinde Yer Alan Üçüncü Taraf Linkler ve Kaynaklar

İnternet Sitesinin üçüncü taraflarca sunulan başka internet sitelerine ve kaynaklara yönelik linkler içeren yerleri konusunda: Bu linkler bilgi sahibi olmanız amacıyla sunulmaktadır. Bu sitelerin veya kaynakların içeriği Akfel Commodities ’in kontrolü altında değildir.

Genel

Eğer bu Şartlar ile İnternet Sitesi üzerindeki özel materyallerin kullanımına yönelik özel kural ve/veya şartlar arasında bir çelişki varsa bu durumda ikinci olarak bahsedilen geçerli olacaktır.

Bu Şartlardan her hangi birinin geçerli olması tasarlanan her hangi bir devlet veya ülkenin kanunları uyarınca yasadışı, geçersiz veya başkaca uygulanamaz olarak belirlenmesi durumunda ilgili şart, yasadışı, geçersiz veya başkaca uygulanamaz olması ölçüsünde ve yargı yetkisi dâhilinde, bu şartlardan ayrılarak silinecek ve geriye kalan Şartlar aynen kalarak, tam olarak yürürlükte olacak ve bağlayıcı ve yasal olarak uygulatılabilir olmaya devam edecektir.

Bu Şartlar Türkiye yasalarına tabidir ve buna uygun olarak tefsir edilecektir. İnternet Sitesinin kullanımı kaynaklı veya bununla ilişkili olarak ortaya çıkan her tür anlaşmazlığın karara bağlanması konusunda münhasır yargı yetkisi İstanbul mahkemelerine aittir.

KISACA AKFEL

Temelleri 1995 yılında atılan Akfel, paydaşları için kalıcı değer üretmeye ve sürdürülebilir büyümeye odaklı bir şirketler topluluğudur.

HAYATA DEĞER KATIYORUZ

Global enerji piyasasının genç, iddialı ve dinamik bir katılımcısıyız. Farklı iş kollarımızda, kalıcı değer üretmeye odaklıyız ve bunu başarmak için gereken doğru enerjiye, bilgi birikimine ve yetkinliğe sahibiz. İşimize değer veriyoruz ve bu yaklaşımımızın sorumluluklarımızı özetlediğine inanıyoruz.