Akfel Gaz'ın amacı, rekabetçi şartlarla son kullanıcılar ve toptancılara doğalgaz tedarik etmek ve Türk gaz pazarının lideri olmaktır

Akfel Gaz

Akfel Gaz, Türkiye doğal gaz piyasasındaki serbestleşme yolunda atılan adımların bir parçası olarak Akfel Holding bünyesinde Kasım 2011’de İstanbul’da doğal gaz ithalatı ve toptan satışı amacıyla kurulmuştur.

Gazprom Export LLC ile 9 Ağustos 2012 tarihinde doğal gaz alım satım sözleşmesi imzalamış olan Akfel Gaz, 26.11.2012 tarihli ve DİT/4140-4/00276 sayılı ithalat lisansı sahibi olarak 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle doğal gaz ithalat ve toptan satış faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Firmamız, lisansı kapsamında 30 yıl boyunca senelik 2,25 bcm (milyar metreküp) doğal gaz ithalat etme hakkına sahiptir.

Nihai amacımız Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun çizdiği limitler çerçevesinde doğal gaz kullanıcılarına ve toptan satıcılara doğal gazı en uygun şartlarda ulaştırarak; Türkiye’nin lider gaz şirketi olmaktır.

Akfel Gaz,

  • Türkiye’de doğal gaz piyasasının her yönüyle gelişmesine katkıda bulunacak en önemli varlığın insan kaynağı olduğuna inanmaktadır,ve edindiği tecrübe ve insan kaynağına yaptığı yatırım ile çalışanlarının bilgi birikimini en üst seviyeye yükseltmeyi,
  • tecrübe ve bilgi birikimini ETKB, EPDK, BOTAŞ, piyasa oyuncuları ve sektör dernekleri ile paylaşarak piyasanın gelişimine katkı sağlamayı,
  • tüm bunları yaparken çevresel değerleri, sürdürülebilir bir ekonomiyi, piyasadaki gelişimi ve rekabeti, müşterimemnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlar.

www.akfelgaz.com

KISACA AKFEL

Temelleri 1995 yılında atılan Akfel, paydaşları için kalıcı değer üretmeye ve sürdürülebilir büyümeye odaklı bir şirketler topluluğudur.

HAYATA DEĞER KATIYORUZ

Global enerji piyasasının genç, iddialı ve dinamik bir katılımcısıyız. Farklı iş kollarımızda, kalıcı değer üretmeye odaklıyız ve bunu başarmak için gereken doğru enerjiye, bilgi birikimine ve yetkinliğe sahibiz. İşimize değer veriyoruz ve bu yaklaşımımızın sorumluluklarımızı özetlediğine inanıyoruz.