Enerji İpek Yolu’nun sunduğu büyüme olanaklarını değerlendirmek

Akfel Commodities’in vizyonu, Türkiye, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu), Güneydoğu Avrupa ve doğal gaz rezervi bulunan bölgelerde etkin bir entegre doğal gaz ve elektrik ticareti şirketi olmaktır.

Akfel Commodities

Akfel Commodities bölgedeki mevcut tedarik ve satış portföyünden, güçlü müşteri tabanından ve piyasa konumundan yararlanarak, müşteriye özel ürünler üretmeyi ve değer yaratmayı hedeflemektedir.

Piyasalardaki gelişmelerden satırbaşları…

  • Avrupa Birliği, arz kaynaklarını çeşitlendirmeyi, arz güvenliğini artırmayı ve Avrupa enerji piyasasında entegrasyonu artırmayı amaçlamaktadır.
  • 3. Enerji Paketi Yönergesi kapsamında, Güneydoğu Avrupa enerji pazarının taşıma altyapısının ayrıştırılmasına başlanmıştır.
  • Güneydoğu Avrupa doğal gaz pazarında talep artışı beklenmektedir.
  • Türkiye’den gelecek olan doğal gaz hacmi ile Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan üçgeninin, Avrupa’nın en önemli enerji hubı olması öngörülmektedir.
  • BDT’den Türkiye’ye ve İtalya’ya uzanan “Doğu-Batı Enerji Koridoru”nun inşa edilmesi.
  • Güneydoğu Avrupa pazarında likiditenin artırılması.
  • ENTSO-E ağ kodları sayesinde Güneydoğu Avrupa, Türkiye ve BDT ülkelerindeki elektrik arz-talep dengesizliklerinin ortadan kaldırılması.
  • Lokasyon swaplarına dayalı çapraz enerji ticareti daha belirgin hale gelecektir.
  • Suriye, Irak, İran, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail’deki fırsatlar Türkiye’nin enerji hubı olma rolünü artıracaktır.      

BÖLÜMLER

KISACA AKFEL

Temelleri 1995 yılında atılan Akfel, paydaşları için kalıcı değer üretmeye ve sürdürülebilir büyümeye odaklı bir şirketler topluluğudur.

HAYATA DEĞER KATIYORUZ

Global enerji piyasasının genç, iddialı ve dinamik bir katılımcısıyız. Farklı iş kollarımızda, kalıcı değer üretmeye odaklıyız ve bunu başarmak için gereken doğru enerjiye, bilgi birikimine ve yetkinliğe sahibiz. İşimize değer veriyoruz ve bu yaklaşımımızın sorumluluklarımızı özetlediğine inanıyoruz.