Çevresel sürdürülebilirlik, sorumluluk sahibi ve başarılı bir şekilde iş yapmak için esas bir bileşendir

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliği üretim ve ticaret döngüsünün bütününde gözeterek değer üretmek, Akfel’in temel faaliyet ilkelerinden biridir.

Akfel’in faaliyet gösterdiği enerji sektörü, ekonomik kalkınmanın devamı ve insan hayatı açısından kilit öneme sahip bir iş koludur. Enerji sektörü, aynı zamanda çevreye olumsuz etkileri ile de gündemde olan bir faaliyet alanıdır. Bu gerçeklerden yola çıkan Akfel, gelecek kuşaklara yaşanılır bir dünya bırakma sorumluluğu ile hareket etmekte, faaliyetlerinin çevre üzerindeki olası etkilerini mümkün olan en aza indirmeye yönelik sistematik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Ekolojik denge ile ekonomik büyümeyi birlikte ele alan, doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayarak gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneklerini tehlikeye sokmadan bugünkü ihtiyaçları karşılayabilen ve uzun dönemde çevreyi dikkate alan sürdürülebilirlik kavramı, Akfel’in stratejisi ve kurumsal hedeflerinin belirlenmesinde kilit role sahiptir. Bu çerçevede, Endüstriyel faaliyetlerini ISO14001 sertifikasyonu kapsamında yürütmekte olan Akfel’in temel hedefi, endüstriyel faaliyetlerinde, çevreye verilen zararın en aza indirgenmesidir.

KISACA AKFEL

Temelleri 1995 yılında atılan Akfel, paydaşları için kalıcı değer üretmeye ve sürdürülebilir büyümeye odaklı bir şirketler topluluğudur.

HAYATA DEĞER KATIYORUZ

Global enerji piyasasının genç, iddialı ve dinamik bir katılımcısıyız. Farklı iş kollarımızda, kalıcı değer üretmeye odaklıyız ve bunu başarmak için gereken doğru enerjiye, bilgi birikimine ve yetkinliğe sahibiz. İşimize değer veriyoruz ve bu yaklaşımımızın sorumluluklarımızı özetlediğine inanıyoruz.