Akfel, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya taşımanın önemli olduğuna inanıyor

Kurumsal Sosyal Sorumluluklar

Topluma katma değer üretme ilkesi doğrultusunda sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiren Akfel, enerji sektöründe; doğalgaz ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren Akfel, çevreye ve topluma karşı yükümlülüklerinin bilinciyle kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini yürütmektedir. Grup, sürdürülebilir sosyal sorumluk projeleriyle toplumun tüm kesimlerine dokunmak ve somut fayda sağlamak amacıyla çalışmaktadır.

Akfel, sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemine inanmaktadır.

Akfel topluma değer katma ilkesi doğrultusunda, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde ya da bağımsız olarak, doğrudan veya Grup şirketleri kanalıyla eğitim, kültür ve sanat, spor vb. alanlarda çeşitli projelerde gönüllü olarak yer almaktadır. Grup, aynı zamanda, sosyal sorumluluk projelerinde çevrenin korunması ve bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması konularını da gözetmektedir.

KISACA AKFEL

Temelleri 1995 yılında atılan Akfel, paydaşları için kalıcı değer üretmeye ve sürdürülebilir büyümeye odaklı bir şirketler topluluğudur.

HAYATA DEĞER KATIYORUZ

Global enerji piyasasının genç, iddialı ve dinamik bir katılımcısıyız. Farklı iş kollarımızda, kalıcı değer üretmeye odaklıyız ve bunu başarmak için gereken doğru enerjiye, bilgi birikimine ve yetkinliğe sahibiz. İşimize değer veriyoruz ve bu yaklaşımımızın sorumluluklarımızı özetlediğine inanıyoruz.