En önemli kaynağımızın geliştirilmesi

İnsan Kaynakları

AKFEL’DE İNSAN KAYNAĞI VE İŞ ORTAMI

Akfel, çağdaş, katılımcılığı özendiren ve insan haklarına tam saygılı iş ortamını sürdürmeye odaklıdır.

Akfel, başarıyı ödüllendiren, bireysel gelişimi ve inisiyatif almayı teşvik eden, güvenli bir iş ortamını geleceğinin temellerinden biri olarak görmektedir. Akfel, aynı zamanda en iyilerden oluşan bir insan kaynağına sahip olmayı ve sürekli gelişim için imkanlar yaratmayı da temel bir amaç olarak kabul etmiştir.

Akfel insan kaynakları politikası, Grubun farklı iş kollarındaki gelişimini ve ilerlemesini sürekli kılmak amacıyla bütün çalışanlarının vizyonu geniş, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefleyen, gelişime ve yeniliğe açık bireyler olmalarını sağlamayı öngörür.

Akfel’in insan kaynakları stratejisinin odağında ise, çalışanların işe tam katılımını sağlamak, kurumsal aidiyeti güçlendirmek ve çalışan mutluluğunu mümkün olan en üst düzeye taşımak hedefleri yer almaktadır.

 

 

AKFEL İNSAN KAYNAĞI POLİTİKASI

Akfel Commodities Holding insan kaynakları politikasının temel amacı; kurumun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, motivasyon ve bağlılığını arttırarak kurumda devamlılığını sağlamak, kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmektir. Akfel Commodities büyüme ve değişimdeki öncülüğüne paralel olarak çağdaş insan kaynakları uygulamalarında da tüm gelişmelerin takibi ve iş modeline uyarlanmasına önem verir.

Çalışanlarına birey olarak değer veren, adil davranan, başarılarını paylaşan, güvenilir bir topluluk olan Akfel Commodities ve iştiraklerinde; çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gereken ortamın hazırlanmasını kendine görev bilir. Çalışanlarına fırsat yaratmanın ve destek olmanın, sahip olduğu vizyona ulaşmada en önemli anahtar olduğunun bilincindedir.

Akfel ve iştiraklerinin faaliyet gösterdiği tüm sektörlerdeki teknolojik gelişmeler, rekabet koşulları, uluslararası ve ulusal düzenlemelerin değişimi, sosyo-ekonomik gelişmeler ve çalışanlarımızın kişisel gelişimleri göz önünde bulundurularak eğitim ihtiyaçları sistematik bir şekilde belirlenir. Amaç bilgi, beceri ve davranışlarda ileri iş çevrelerine uyum sağlarken öğrenen organizasyon olma özelliğini taşıyabilmektedir.

KISACA AKFEL

Temelleri 1995 yılında atılan Akfel, paydaşları için kalıcı değer üretmeye ve sürdürülebilir büyümeye odaklı bir şirketler topluluğudur.

HAYATA DEĞER KATIYORUZ

Global enerji piyasasının genç, iddialı ve dinamik bir katılımcısıyız. Farklı iş kollarımızda, kalıcı değer üretmeye odaklıyız ve bunu başarmak için gereken doğru enerjiye, bilgi birikimine ve yetkinliğe sahibiz. İşimize değer veriyoruz ve bu yaklaşımımızın sorumluluklarımızı özetlediğine inanıyoruz.