Akfel’in kurumsal yetkinlikleri: bilgi ve tecrübeye dayanır, zamanla gelişmektedir

Kurumsal Yetkinlikler

Rakipsiz mühendislik yetkinlikleri

Akfel’in temelinde mühendislik gücü yatmaktadır. Akfel yıllar içinde yurt içi ve dışından müşterilerine sunmuş olduğu hizmetleriyle seçkinleşmiş ve sürdürülebilir büyüme için gerekli olan temellerini atmıştır. Enerji üretim tesisleri, iletim ve dağıtım şebekeleri, doğal gaz ve petrol boru hatları, mühendislik, tedarik ve anahtar teslim taahhüt hizmetleri ile sistem ve ekipman çözümleri Akfel’in günümüzde üstün mühendislik yetkinliklerini ortaya koyduğu ve müşterileri için değer ürettiği temel alanları oluşturmaktadır.

Uluslararası doğal gaz ticaretinde güçlü konum

Akfel, enerji ticareti alanında inşa etmiş olduğu güçlü iş ortaklıkları ile günümüzde Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacının %14’ünü tek başına karşılamaktadır. Akfel, uluslararası enerji piyasalarının lider şirketleri arasında yer alan OMV, SOCAR ve Gazprom gibi küresel şirketlerle ortaklıklar ve/veya stratejik işbirlikleri kapsamında enerji ticareti faaliyetlerini yürütmektedir.

Müşteri ve kalite odaklılık

Müşteri ve kalite odaklı hizmet anlayışı, Akfel’in tüm faaliyetlerinin temelinde yer almaktadır. Endüstriyel segmentte yıllar içinde inşa edilen başarı, mühendislik gücünün müşteri ve kalite odaklılıkla birleştirilmesinin bir sonucudur.

Sürekli gelişim ve yaşam boyu öğrenme

Proaktif bir yaklaşımla belirlenen stratejik öncelikler, gerek endüstriyel gerekse enerji ticareti segmentlerinde daha iyiye ulaşmayı ve daha çok katma değer üretmeyi hedefler. Sürekli gelişim ve öğrenme, yeni teknolojilerin takibi, Ar-Ge ve inovasyon ile desteklenir.

Ekip çalışması

Akfel aidiyet duygusu yüksek, kenetlenmiş bir insan kaynağına sahiptir. Ekip çalışması, gerek mühendislik gerekse ticari faaliyetlerde başarının temellerini oluşturur. İşin her aşamasında bulunarak deneyim kazanan ekibi, çalışkanlık ve dürüstlük ilkelerinden ödün vermeyen yapısıyla Akfel, her zaman ekip çalışmasına yatkın ve birlikte geliştirip, üretmeye uygun bir kurumsal vatandaştır.

Fark yaratan çözümler üretebilme yetkinliği

Akfel, üstlendiği her mühendislik ve EPC projesinin kendine has özelliklerine uygun çözümler tasarlama, üretme ve sunma gücüne sahiptir. Bu özelliği, Akfel’i rekabette farklılaştırmakta; bölgesel bir lider ve iş ortağı olarak seçkinleştirmektedir.

KISACA AKFEL

Temelleri 1995 yılında atılan Akfel, paydaşları için kalıcı değer üretmeye ve sürdürülebilir büyümeye odaklı bir şirketler topluluğudur.

HAYATA DEĞER KATIYORUZ

Global enerji piyasasının genç, iddialı ve dinamik bir katılımcısıyız. Farklı iş kollarımızda, kalıcı değer üretmeye odaklıyız ve bunu başarmak için gereken doğru enerjiye, bilgi birikimine ve yetkinliğe sahibiz. İşimize değer veriyoruz ve bu yaklaşımımızın sorumluluklarımızı özetlediğine inanıyoruz.